Lysprikkfisk fra 1000 meters dyp kan bli en del av framtidas kosthold

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk Undersiden på en fisk

16. jun 2014 Ulempen med en slik løsning er at fotografering av fisken fra undersiden gjør deteksjon av art, størrelse og vektestimering vanskelig. Løsningen 

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Flire, Blicca bjoerkna - Fisk - NatureGate - LuontoPortti

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

23. mai 2012 Arbeidspakke 1: ”Pumping av levende fisk” konkluderer blant annet . kvantifisere hvor mye aktivitet (akselerasjoner) fisk utsettes for under 

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk

Undersiden på en fisk